Disclaimer & privacyverklaring

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.limes-int.com (“Website”) van LIMES international tax + expat B.V.

Door deze Website te bezoeken en toegang te verkrijgen tot de informatie die verstrekt wordt, gaan gebruikers akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien de specifieke voorwaarden van producten en diensten in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, dan zullen de algemene voorwaarden van die producten en diensten doorslaggevend zijn.

Disclaimer

Beschikbare informatie

De informatie op deze Website is bedoeld om algemene richtlijnen te geven. De informatie op deze Website is niet bedoeld om (alle denkbare) belastings- of ander professionele adviezen te vervangen. Gebruikers dragen zelf verantwoordelijkheid voor alle financiële gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie, zonder eerst verdere verificatie of advies op te vragen.

LIMES international tax + expat B.V. heeft het recht om te allen tijde de informatie en gegevens op deze Website (inclusief deze disclaimer) zonder enige aankondiging te wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of de informatie op deze Website, inclusief de disclaimer, aangepast zijn zodat u optimaal geïnformeerd blijft over eventuele wijzigingen.

Websitegebruik

Gebruikers van deze Website mogen gegevens en informatie van deze Website opslaan, afdrukken, analyseren en (deels) kopiëren, mits voor eigen gebruik. Gebruikers van deze Website zijn niet toegestaan om informatie van deze Website – in welke hoedanigheid dan ook – te publiceren, verspreiden, wijzigen of aan derden te verstrekken zonder dat daarvoor toestemming voor is verleend door LIMES international tax + expat B.V. LIMES international tax +  expat B.V. behoudt alle rechten, waaronder alle geregistreerde eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten, alsmede de rechten om alle niet-geregistreerde handelsmerken, auteursrechten, teksten, logo’s en alle grafische afbeeldingen met betrekking tot de informatie en diensten die op deze Website vermeld staan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

LIMES international tax + expat B.V. staat op geen enkele wijze in voor de beschikbaarheid van, toegang tot en het gebruik van deze website. Hoewel LIMES international tax + expat B.V. acties onderneemt om up-to-date, correcte en complete informatie beschikbaar te stellen, kan LIMES international tax + expat B.V., zowel expliciet als impliciet, niet garanderen dat de informatie op deze Website werkelijk up-to-date, correct en compleet is. Gebruikers van deze Website aanvaarden dat de enige en exclusieve verantwoordelijkheid voor de toegang tot en het gebruik van deze Website bij henzelf ligt, net als de verantwoordelijkheid voor het gebruik van alle informatie die op deze Website beschikbaar is gesteld.

LIMES international tax + expat B.V. heeft op geen enkele wijze controle over en is niet verantwoordelijk voor websites van derden die links naar deze Website bevatten, noch voor de content van de websites van derden. Deze Website bevat links en toegang tot andere websites die door derden beheerd worden. LIMES international tax + expat B.V. aanvaart geen verantwoordelijkheid voor de content van de websites van derden, noch voor de kwaliteit van de diensten en informatie die op deze websites aangeboden wordt.

LIMES international tax + expat B.V. garandeert op geen enkele wijze de veiligheid van deze Website, met name ten aanzien van de mogelijkheid dat onbevoegde derden toegang tot gegevens kunnen verkrijgen die gebruikers via deze Website intoetsen en dat deze informatie kan worden onderschept of gemanipuleerd. Indien informatie die via deze Website beschikbaar is gesteld ook schriftelijk is verstrekt, zal de schriftelijke versie doorslaggevend zijn in geval van tegenstrijdigheden tussen teksten.

LIMES international tax + expat B.V. garandeert niet dat e-mail en andere elektronische communicatie tijdig ontvangen en verwerkt zullen worden en aanvaart op geen enkele wijze aansprakelijk te worden gesteld voor de gevolgen van de niet of te laat ontvangen, de niet of laat verwerkte e-mails en elektronische communicatie.

LIMES international tax + expat B.V. aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade, kosten, uitgaven of verliezen van inkomen die zowel direct als indirect kunnen voortvloeien uit het feit dat informatie op deze Website niet onderhouden, gewijzigd, bijgewerkt of verwijderd is, deze Website niet goed onderhouden is, deze Website niet beschikbaar gemaakt is voor gebruikers of voor gebruikers van derden, de mogelijkheid om toegang tot andere websites te krijgen via deze Website tot juiste of onjuiste functionering van apparatuur, programma software en/of netwerken, die worden gebruikt om deze Website toegankelijk en bruikbaar te maken, kan leiden.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor leden van de raad van bestuur, partners en werknemers van LIMES international tax + expat B.V. en gelieerde bedrijven.

Privacyverklaring

Deze Website wordt beheerd door LIMES international tax + expat B.V. en LIMES international tax + expat B.V. met het geregistreerde kantoor in Valkenburg, ZH, en voor zover van toepassing, ook ten behoeve van LIMES international tax + expat B.V.

Wanneer u deze Website bezoekt, kan LIMES international tax + expat B.V. uw persoonsgegevens registreren. LIMES international tax + expat B.V. zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor doeleinden beschreven in deze privacyverklaring en zal er alles aan doen om alle verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring bevat informatie over de doelstellingen die LIMES international tax + expat B.V. nastreeft bij het registreren van gegevens verzameld via deze Website en hoe u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

LIMES international tax + expat B.V. verzamelt en verwerkt gegevens van cliënten en bezoekers van deze Website ten behoeve van haar bedrijfsvoering om hen te informeren over en beschikbaar te stellen van producten en diensten die mogelijk relevant zijn en om deze producten en diensten te ontwikkelen en beschikbaar te maken en om website statistieken te ontwikkelen. Informatie die u verstrekt, kan gebruikt worden om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van wijzigingen en de functionaliteit van deze Website of om u diensten aan te bieden waarin u wellicht geïnteresseerd bent (tenzij u aan ons meedeelt dat u geen aanbiedingen van producten en/of diensten wilt ontvangen).

Speciale persoonsgegevens

LIMES international tax + expat B.V. zal deze Website niet gebruiken om speciale persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie over politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuigingen, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. Indien LIMES international tax + expat B.V. dergelijke gegevens wenst te verzamelen, zullen wij hiervoor toestemming vragen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die toegankelijk worden gesteld via links op deze Website.

Uitoefening rechten; contact opnemen met LIMES international tax + expat B.V.

Vragen over uw gebruik van deze Website, met betrekking tot inzicht in en de juistheid van informatie die u in het verleden via deze Website aan LIMES international tax + expat B.V. heeft verstrekt, of verzoeken tot het verwijderen van verouderde informatie, kunnen ingediend worden via het volgende adres: info@limes-int.com. Als u geen commerciële informatie van LIMES international tax + expat B.V. wenst te ontvangen, kunt u dit e-mailadres gebruiken om uw wensen kenbaar te maken. Indien u zich in het verleden heeft aangemeld voor e-mail nieuwsbrieven en u wilt deze niet meer ontvangen, moet u zich voor deze dienst apart uitschrijven via info@limes-int.com of via de uitschrijfbutton van Campaign Monitor.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

LIMES international tax + expat B.V. behoudt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren u deze verklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

 

Bel ons hoofdkantoor

  • Tel.: +31 88 089 90 00
  • Voorschoterweg 23G
  • E-mail: info@limes-int.com
  • 2235 SE Valkenburg ZH
  • Nederland
Bel direct
X

Gelieve dit veld leeg te laten.

Laatste nieuws

Controle jaarlijkse salariscriterium 30%-regeling (2017)

20 november 2017 | Één van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is…