Cliëntidentificatie

In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme, is de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme van toepassing op diensten die door notarissen, advocaten en belastingadviseurs geleverd worden. Deze wet implementeert richtlijn 2005/60/ED tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en financiering van terrorisme. Op basis van deze wet zijn bovengenoemde adviseurs, behoudens uitzonderingen, verplicht om cliënten te identificeren, voorafgaand aan de vaststelling van een zakelijke relatie.

Als de cliënt een rechtspersoon is, kan de identiteit vastgesteld worden op basis van een uittreksel van het Handelsregister of door middel van een akte opgesteld door een notaris. Indien de cliënt een buitenlands rechtspersoon is, kan de identiteit vastgesteld worden door bijvoorbeeld een uittreksel van het Handelsregister van het land van herkomst of op basis van in het internationale bedrijfsleven aanvaarde documenten, gegevens of informatie die als geldige identificatiemiddelen door de wet van het land van herkomst erkend worden. Daarnaast is het noodzakelijk om te vragen naar de namen en geboortedata van de personen die de organisatie vertegenwoordigen en deze op te slaan.

Voor lokale en buitenlandse rechtspersonen, behoudens uitzonderingen, moet de uiteindelijk belanghebbende ook geïdentificeerd worden. De uiteindelijk belanghebbende wordt beschouwd als de natuurlijke persoon die, direct of indirect, meer dan 25% bezit of die anderzijds controle heeft over de cliënt. De identiteit van natuurlijke personen kan bijvoorbeeld vastgesteld worden op basis van een paspoort. Indien de cliënt een niet-inwoner is en gekwalificeerd is als een politiek prominent persoon, zal aanvullend onderzoek uitgevoerd moeten worden.

Indien u vragen heeft over de implementatie van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme door de adviseurs van LIMES international tax + expat B.V., neemt u dan contact op met uw adviseur of contactpersoon.

Bel ons hoofdkantoor

  • Tel.: +31 88 089 90 00
  • Voorschoterweg 23G
  • E-mail: info@limes-int.com
  • 2235 SE Valkenburg ZH
  • Nederland
Bel direct
X

Gelieve dit veld leeg te laten.

Laatste nieuws

Controle jaarlijkse salariscriterium 30%-regeling (2017)

20 november 2017 | Één van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is…