GLOBAL NETWORK

Wij kunnen u adviseren in en over elk land op de wereld. Met ons persoonlijke en uitgebreide netwerk zijn we u wereldwijd van dienst.

GLOBAL NETWORK

Als internationale speler is LIMES international aangesloten bij Geneva Group International (GGI) en EuRA. Het lidmaatschap van deze toonaangevende organisaties verschaft ons en daarmee ook ú toegang tot waardevolle lokale kennis en expertise in meer dan 120 landen. Ook daarbuiten beschikken wij over een uitgebreid netwerk van internationale dienstverleners op alle denkbare gebieden.

Onze adviseurs werken dagelijks intensief samen met hun buitenlandse collega’s aan internationale vraagstukken voor cliënten. Hun gezamenlijke kennis en expertise stelt ons in staat om u in elk land optimaal bij te staan met de lokale kennis, contacten en ondersteuning, waar uw specifieke situatie op dat moment om vraagt.

GLOBAL NETWORK

As a truly international player, LIMES international is affiliated with Geneva Group International (GGI) and EuRA. Membership of these leading organizations provides us – and, by extension, you – with access to valuable local knowledge and expertise in more than 120 countries. We also have an extensive network of international service providers in every conceivable area.

Every day, our consultants and their international colleagues work intensively on clients’ international issues. Their combined knowledge and expertise enable us to optimally assist you in every country with the local knowledge, contacts and support your specific situation requires at any given moment.