Ontheffing toepassing anoniementarief loonheffing bij vertraging afgifte burgerservicenummers

Wanneer een werkgever niet over het burgerservicenummer (BSN) van een werknemer beschikt, moet hij voor de inhouding van loonbelasting gebruik maken van het anoniementarief van 52%. Dit is aanzienlijk hoger dan het reguliere tarief. Uit het buitenland afkomstige werknemers dienen dit BSN bij hun gemeente aan te vragen. De wachttijden [...]

2022-09-27T14:14:10+02:0022 september 2022|tax + global mobility|

Intrekking vrijstellingsmethode voor bestuurders- en commissarisbeloningen kan financieel nadeel opleveren

Op 8 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën de goedkeuring voor de toepassing van de vrijstellingsmethode voor bestuurders- en commissarisbeloningen ingetrokken. Voor ingezetenen van Nederland die een dergelijke beloning ontvangen van een buiten Nederland gevestigde entiteit kan dit een financieel nadeel opleveren. Wat is hier aan de hand? Ingezetenen [...]

2022-09-27T14:13:16+02:005 augustus 2022|tax + global mobility|

Beleid vaste inrichting BTW aangepast

Als gevolg van een arrest van het Europese Hof van Justitie (case Danske Bank) heeft Nederland het beleid inzake een vaste inrichting aangepast. Een vaste inrichting vormt samen met het hoofdhuis één belastingplichtige, waardoor er geen BTW-heffing optreedt bij onderlinge (‘interne’) prestaties. De beleidswijziging gaat over de situatie dat een [...]

2022-09-27T14:10:15+02:0012 juli 2022|vat|

Toepassing werkkostenregeling zonder aanwijzing in de payroll

Om een werknemer onbelaste vergoedingen en verstrekkingen te verlenen in de “vrije ruimte” van de werkkostenregeling, moeten deze aangewezen worden in de Nederlandse salarisadministratie. Werknemers van niet-inhoudingsplichtige werkgevers hebben daardoor vaak niet de mogelijkheid om hiervan te profiteren. De Hoge Raad bevestigde echter recent dat de werknemer van een niet-inhoudingsplichtige werkgever [...]

2022-09-27T14:08:31+02:006 juli 2022|tax + global mobility|

Overgangsperiode voor internationaal telewerken na Covid-19

De Administratieve Commissie voor de coördinatie van sociale zekerheid binnen de EU heeft overeenstemming bereikt om een overgangsperiode tot 31 december 2022 toe te staan voor thuiswerkende grenswerkers. Gedurende deze overgangsperiode zal er geen verandering van toepasselijk sociaal verzekeringsstelsel plaatsvinden, ook niet wanneer meer dan 25% vanuit huis wordt gewerkt. [...]

2022-09-27T14:06:44+02:0016 juni 2022|social security|

Aftopping 30%-regeling aangekondigd

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet in de Voorjaarsnota bekend dat het voornemens is de 30%-regeling te wijzigen. Dit weten we uit de Voorjaarsnota: De regering stelt voor om de belastingvrije 30%-vergoeding te maximeren. Dit zou gebeuren door de grondslag van deze belastingvrije vergoeding te beperken tot de maximale beloning voor [...]

2022-05-24T17:17:35+02:0024 mei 2022|tax + global mobility|
Ga naar de bovenkant